xxxxพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี

xxxx 

กองบิน ๗ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

xxxxพิธี รับ-ส่งหน้าที่หัวหน้าช่างแผนกโยธา กองบิน ๗

xxxxกองบิน ๗ ร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

xxxxกองบิน ๗ ประกอบพิธีประดับปลอกแขนทหารสารวัตร

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๐