xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

xxxพิธีทำบุญกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ

xxxนาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๒”