นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ มอบสิ่งของให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ นางบุญเจือ ทองสุข ในพื้นที่ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสิ่งของต่างๆ ดังนี้ ยาแผนปัจจุบัน ,ตู้ยาสามัญประจำบ้าน, ชุดนักเรียน, เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมทั้งสร้างห้องน้ำ และทำแปลงปลูกผัก
โดยมี นายเจริญศักดิ์ วงษ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1