นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโครงการโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมี นาวาอากาศเอกวิระ เสาวดี ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนอนุสรณ์ ตำบล บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1