พลอากาศตรี พิษณุ ไพบูลย์ ผู้แทนพระองค์ และคณะฯ เดินทางมาตรวจพื้นที่ในภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับ-ส่งผู้แทนพระองค์ และคณะฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมรับ-ส่งฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1