นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และข้าราชการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดยมี นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้แทนจากบริษัทด้านการบินเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1