นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาล​สุรา​ษฎร์ธานี​ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์​ ณ กองบิน ๗ และชมการสาธิตการดับเพลิง ชมรถดับเพลิง​ และรถกู้ภัย​ เพื่อรู้จักอุปกรณ์​ วิธีการใช้งาน​ ขั้นตอนในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ​การณ์​จริง​ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการทหาร ณ ท่าอากาศยาน​ กองบิน ๗ เมื่อวันที่​ ๖​ กันยายน​ ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1