นาวาอากาเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๕ ทีม และทีมนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ ทีม โดยมีผู้แทนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ศูนย์พัฒนากีฬา กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1