พลอากาศโท เอนโซ เวคชาเรลลิ เสนาธิการทหารอากาศอิตาลี (Lieutenant General Enzo Vecciarelli Chief of Staff of the Italian Air Force) และคณะฯ พร้อมด้วย พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗, รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1