โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2562
***รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 26 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)****
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยา โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nkrafa.ac.th

pic1 pic1