นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ เเละทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ และเพื่อปลุกจิตสำนึก ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอก ด็อกเตอร์ วรวุฒิ แสงทอง นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ ๑๑ และคณะ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1