นาวาอากาศ อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานประกอบพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1