นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีมกองบิน ๗, ทีม วี.ไอ.พี.พุนพิน, ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองบิน ๗ กับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สนามฟุตบอล กองบิน ๗ พร้อมกันนี้ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ร่วมการแข่งขันฟุตบอล ณ สวนหย่อม กองบังคับการ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1