นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเดินทางมาสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔, นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และนาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1