นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชาให้กับ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ (ท่านใหม่) โดยมี รองผู้บังคับการ กองบิน ๗,เสนาธิการ กองบิน ๗ พร้อมด้วยนาย ธีระ อนันตะเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1