นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑) และรองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒) เข้าเยี่ยมคำนับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘, นายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี อธิบดีอัยการภาค ๘, นางพิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, พลตรี ทรงพล สุมนาวดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พลตำรวจตรี อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1