นาวาอากาศเอกปรัชญา ทิพย์รัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เป็นประธานกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1