นาวาอากาศเอก สราวุธ สังขวิจิตร เป็นประธานกรรมการการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒)ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1