นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ลานจอดท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1