พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ และประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1