นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ ตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โอกาสนี้ นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว จ.อ.วสุธร สมพงศ์ จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๐๖๒-๓๗๕๘๐๒๒

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1