พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการ เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ในปีงบประมาณ ๖๒ โดยมีนาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ,รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ,เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังการบรรยายสรุปฯ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1