พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง ในการนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ ร่วมให้การต้อนรับ 
      โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1