นาวาอากาศโทหญิง ดลฤดี สุทธิโมกข์ หัวหน้าแผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เดินทางมาให้ความรู้เรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1