นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ทหารกองประจำการกองบิน ๗ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน และบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสถลธรรมาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1