นาวาอากาศเอก พิเชษฐ์ บ้วนหลี หัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งาน และซ่อมบำรุง ระบบสรรพาวุธ บ.ข.๒๐/ ก(Gripen) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุมโรงซ่อมอากาศยาน ฝูง. ๗๐๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1