นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วรรณะ ซอสูงเนิน ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการกองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว จ.อ.วสุธร สมพงศ์ จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๐๖๒-๓๗๕๘๐๒๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1