นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ทหารกองประจำการกองบิน ๗ และครอบครัว กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีทำบุญนมัสการหลวงพ่อใหญ่ และกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี อันดีงามของชาติไทย โดยมีการประกวดกระทง, การประกวดเทพีนพมาศ, ธิดานพมาศ และการแสดงดนตรี ณ บริเวณท่าน้ำพุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1