นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๒ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ ส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1