นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะ SAAB Media เพื่อเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1