พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะในการตรวจติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว พ.อ.อ.ชยันต์ ศรียาภัย จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๘

pic1 pic1 pic1 pic1