นาวาอากาศเอก ดนัย เหล่าฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ กองวิทยาการ สำนักนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๒ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ ส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1