นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งาน และซ่อมบำรุง ระบบสรรพาวุธ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก(Gripen) โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุมโรงซ่อมอากาศยาน ฝูง. ๗๐๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1