พิมพ์
ฮิต: 3542

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองบิน ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารใหม่ และเพื่อให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑),(๒) เสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1