พิมพ์
ฮิต: 2997

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และทหารกองประจำการกองบิน ๗ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นปอเทือง และพัฒนาภูมิทัศน์หน้ากองบิน ๗ เพื่อแสดงออกและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๖๑ ณ หน้าช่องทาง กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1