นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีการพัฒนาสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี, การพัฒนาสวนสาธารณะ สวนหลวง ร.๙, การพัฒนาบริเวณโรงพยาบาลสวนสราญรมย์, การพัฒนาบริเวณสถานที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และการพัฒนาทำความสะอาดเส้นทาง BIKE อุ่นไอรัก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ทหารกองประจำ กองบิน ๗ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันพัฒนาบริเวณสถานที่ประดิษฐสถานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1