นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1