พิมพ์
ฮิต: 2808

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ โดยมี เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1