พิมพ์
ฮิต: 2949
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอท่าฉาง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลเสวียดและตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โอกาสนี้นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗   นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗  จำนวน ๓๕ นาย พร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน พร้อมถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยรวมทั้งได้เยี่ยม นายน้าว หนูทอง อายุ ๑๐๔ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง  และนางอ้อน ชมพูพล ชาวบ้านในหมู่ที่ ๒ ตำบลเสวียด นอกจากนั้นยังมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนรายอื่น ๆ ในหมู่ที่ ๒ ตำบลเสวียดและในหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1