นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการ กองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จำนวน ๓๕ นาย พร้อมรถบรรทุก และถุงบรรจุทราย จำนวน ๑,๒๐๐ ใบ ไปปิดกั้นอุโมงส่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งรับน้ำจากพื้นที่บริเวณวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อระบายลงสู่คลองไชยา เนื่องจากภาวะน้ำล้นตลิ่งจากคลองไชยาได้ไหลย้อนเข้าท่วมบริเวณ พระบรมธาตุฯ ผ่านทางอุโมงค์ส่งน้ำดังกล่าว จึงใช้กระสอบทรายปิดกั้นอุโมงส่งน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ่ของกรมชลประทานสูบน้ำออก จากบริเวณพุทธสถาน ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ภาวะปกติ ช่วยรักษาโบราณสถานสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้ได้อย่างทันการณ์ โดยมีนายรณชิต สถิตยานุรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานงานและ อำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1