นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ จัดกิจกรรม “จิบน้ำชา ยามเช้า” เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มุ่งให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นและศรัทธา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ

        โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สวนหย่อม กองบิน ๗ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1