นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ นำกำลังพลจำนวน ๓๕ นาย พร้อมรถดับเพลิง ๑ คัน ออกให้ความช่วยเหลือ ฉีดน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณ ชุมชนฝ่ายท่า หมู่ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรจำนวน ๖ หลังคาเรือน จนกระทั่งเพลิงสงบลงเมื่อเวลา ๑๙.๓๕ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1