นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๒” ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นของขวัญ​ปีใหม่ให้แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่​ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีการให้บริการดังต่อไปนี้
- ตรวจสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗
- ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ เติมน้ำกลั่น ตรวจเช็คลมยาง โดยช่างจากแผนกขนส่ง กองบิน ๗
- บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน และผ้าเย็น จากแผนกสวัสดิการ กองบิน ๗ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ๕ กองกับกำการ ๒ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ช่องทางหลักกองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1