นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนอนุบาล กองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนอนุบาล กองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง และได้รับความสนุกสนาน โดยจัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งจัดให้มีเกมการละเล่นของนักเรียน รวมถึงการแลกของขวัญระหว่างนักเรียนด้วยกัน ณ โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1