พิมพ์
ฮิต: 3110

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ และจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี เสนาธิการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1