นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการ “เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ” พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มสำหรับแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนและ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพอากาศ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้ต้อนรับ ณ ช่องทางหลัก กองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

ผู้รับผิดชอบ น.ท.อมรชัย กลิ่นจันทร์ หน.ผกร.บก.บน.๗ โทร ๖๕๒๔๗
ผู้ส่งข่าว จ.อ.วสุธร สมพงศ์ จนท.การภาพ ผกร.บก.บน.๗ โทร ๐๖๒-๓๗๕๘๐๒๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1