พิมพ์
ฮิต: 7414

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณปวริศา มหาขันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณพุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1