xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ

xxxกองบิน ๗ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

xxxxกองบิน ๗ จัดโครงการอบรมทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน กองบิน ๗ ครั้งที่ ๑

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

xxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร