xxxกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

xxxxกองบิน ๗ มอบประกาศนียบัตร นักบินพร้อมรบ

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมวันดินโลก

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

xxxกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองบิน