นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑) เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒) หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ลานจอดท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1